ظروف عطری دهنه پیچ بصورت قراردادی
لطفا توجه کنید : سفارشات از چین تا تحویل در ایران ، بطور معمول یک پروسه بین 100 تا 160 روزه است.
لطفا درخواست خود را به ایمیل ذیل بفرستید :
Info@atresabz.one

حداقل سفارش از ظروف عطری دهنهِ پیچی بطور معمول 20,000 و بعضی 10,000 عدد به بالاست.
اگر ظرف سفارشی بخواهید که در عکس محصولاتِ ذیل مشاهده نمی کنید ، تأمین می کنیم.

محصولات زیر موجود در انبار ایران نمی باشند !