ظروف رولی بصورت قراردادی
لطفا توجه کنید : سفارشات از چین تا تحویل در ایران ، بطور معمول یک پروسه 100 تا 160 روزه است.
لطفا درخواست خود را به ایمیل ذیل بفرستید :
Info@atresabz.one


حداقل سفارش از ظروف رولی بستگی به آیتم دارد ولی بطور نرمال بالای 100,000 عدد است.
اگر ظرفی بصورت سفارشی از چین می خواهید که در عکس محصولاتِ ذیل مشاهده نمی کنید ، تأمین می کنیم.

محصولات زیر موجود در انبار ایران نمی باشند !