ظروف پلاستیکی رقیق پاش بصورت قراردادی
لطفا توجه کنید : سفارشات از چین تا تحویل در ایران ، بطور معمول یک پروسه 100 تا 160 روزه است.
لطفا درخواست خود را به ایمیل ذیل بفرستید :
Info@atresabz.one

حداقل سفارش از ظروف پلاستیکی بستگی به آیتم دارد ، بطور معمول حداقل 50,000 عدد است.
اگر ظرف پلاستیکی سفارشی می خواهید که عکس آن را در محصولاتِ ذیل مشاهده نمی کنید و قالبش در چین موجود باشد ،
تأمین می کنیم.

محصولات زیر موجود در انبار ایران نمی باشند !