Butulkalar
Ətirlər, əsas yağlar, ətirləri bağlı Butulkalar mövcuddur.
Müxtəlif Butulkalar, müxtəlif ölçülü, həmçinin müxtəlif materiallar vardır.