ظروف شیشه ای کریستال

این نوع ظروف ، در حال حاضر موجود نمی باشند.
اما بصورت سفارشی از چین قابل تهیه اند.

زمان تحویل آن از هنگام سفارش تا تحویل در ایران ، بصورت معمول بین 80 تا 100 روز است.