Şərqi essensiyalar
 
Avrupa və Amerika essensiyaları öz zövqlərində olduqları kimi.şərqi essansisalarda qədim ənənəvi qoxuların hissini bizə transfer etmək üçün vardırlar.onlar izah edəbiləcək dəyildirlər.xüsusilə yaxın şərq xalqına.
 
 
Bunlar ərəb ,hindistan və digər ətir mədəniyyətlərindən qaynaqlanaraq istehsal edirlər .onlar mur,ud(tütsü),Büxur,aqar ağacı,rəsə gülü və başqalarından istehsal edilirlər.