Aquacologne(Aquakolon)
 
Aquakologne adında ətrin istehsalının təməl şəffaf mayəsi , (parfume=odkolon) Ətri istehsalı üçün tətbiqi maddələrdəndir.
Bu ətri essensiya(parfumery fragrances) yı, öz içindəki etanol və başqa komponentlər ilə ətir və odkolona çevirirlər.
Qoxular qatılıq konsentrasiya baxımından , odekolonlar , odetoiletlər , odeparfumlar kimi alt komplekslərə (çoxunluqlara) təsnif edilir ,ki ətir istehsalının təməl şəffaf mayəsi bütün bu alt kompleksləri əhatə edir .
2014 ilinə qədər aquakolon PAŞA markası ilə 250cc 1 litrəlik və 20 litrəlik qablarda çıxardılmışdır.
İndi paşa aquakolonu yeni ANIL markası ilə 1 litrəlik və 20 litrəlik qablarda bazarda var.
Lütfən Anıl aquakolonu üzərində hologramın olduğundan arxayın olun .