ATRE SABZ (Anil)
Idarə vasitəsilə Majid Qəmbəri ilk İranda ətir sənayesində ətir yağları təchiz başladı.
Biz ətriyyat və ətir şüşə efir yağlarının təmin yönəldir.