درباره برند Zi Flavours & Fragrances :
عطر سبز مفتخر است با توجه به تجربه و شناختی که از بازار اسانس طی این سال ها داشته ، از سال 1397 برند Zi Flavours & Fragrances را که تحت مالکیت و مدیریت این مجموعه بوده بصورت تولید سفارشی درگیر کرده و هدف این است تا سفارش اسانس های همکاران و مشتریان عزیز را از کارخانه های اسانس سازی مطرح اروپایی کشورهایی از جمله فرانسه ، سوئیس ، آلمان ، ایتالیا ، اسپانیا ، ترکیه و ... با برند Zi Flavours & Fragrances تأمین و عرضه نماید.
در همین راستا به هر اسانس کد مخصوص به خود را اختصاص داده ایم تا هنگام تکرار سفارش بصورت قراردادی طبق کد ، آیتم مربوطه را تأمین کنیم.


وب سایت : www.ziperfumes.com
کانال تلگرام طعم و اسانس زی : www.t.me/ziperfumes