اسانس های محصولات مراقبت از حیوانات خانگی

این اسانس ها در حال ساخته شدن هستند تا حیوان خانگی شما یک حس خوبی را در کلبه کوچک خودش حس کند.
این حائز اهمبت است تا اسانس هایی که برای اسباب بازی های حیوانی ساخته می شود ، بصورت امن برای حیوان خانگی قابل استفاده باشد...به همین دلیل است ، یک خط جدیدی مخصوص آنها ، به عنوان اسانس های محصولات مراقبت از حیوانات خانگی طراحی شده است.

ما آماده هستیم تا اسانس ها را برای محصولاتی همچون پاک کننده های لک ، ژل ها ، شامپو ، پودر ها و غیره ارائه کنیم.

کاربرد های اسانس های حیوانات خانگی :
بستر گربه ، محصولات نظافتی ، اسباب بازی ها ، مواد دافع حشرات