ملزومات بسته بندی
 
در این قسمت شاخه های فرعی بخش "ملزومات بسته بندی موجود در انبار" معرفی شده اند.
همچنین در بخش کاتالوگ و بخش های فرعی آن می توانید ملزومات بسته بندی که در انبار موجود نمی باشند اما به سفارش و بصورت قراردادی قابل تأمین از چین و هند یا به درخواست هستند رو مشاهده نمائید.
درصورتی که آیتم موردنظر موجود نباشد ، مدت زمان مورد نیاز از زمان بستن سفارش تا تحویل بین 100 تا 160 روز است.


دو بخشی که در قسمت زیر بصورت مجزا معرفی شده اند : 

1- آکواکلن موردمصرف برای صنایع عطر و ادکلن
2- عطر و بادی اسپلش های آنیل