ظروف خوشبوکننده هوا چوبی
ظروف زیر در انبار موجود است.