در حال حاضر ظرف کرم موجود نداریم.
اما مدل کرم پاش زیر جهت استفاده برای تولید کرم پودر و انواع روغن مثل روغن آرگان ، روغن شترمرغ و غیره موجود است.